Rośnie emisja CO2 z samochodów osobowych w Europie

Zamiast zmniejszenia emisji CO2, emitowanego przez nowe samochody jeżdżące po Unii Europejskiej, od dwóch lat notujemy wzrost. Spowodowane jest to zwiększeniem odsetka pojazdów z silnikiem benzynowym, a zmniejszeniem tych z silnikiem Diesla, przy wciąż niewielkiej liczbie aut elektrycznych.
Rośnie emisja CO2 z samochodów osobowych w Europie

W 2018 r. w UE nastąpił wzrost emisji CO2 w nowych samochodach o 1,8 proc. (fot. Envato)

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), w drugim kwartale 2019 r. zarejestrowano w Polsce 534 nowe samochody osobowe w pełni elektryczne, tj. o blisko 30 proc. więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem i 203 nowe auta elektryczne typu plug-in (w I kw. 2019 r. – 207).

Dla porównania: liczba wszystkich nowo zarejestrowanych aut w Polsce w drugim kwartale 2019 r. wyniosła blisko 140 tys.

Polacy znacznie częściej wybierali hybrydowe pojazdy elektryczne, których zakupili 6 454 sztuki (w I kw. 2019 r. – 6046) – piszą w najnowszym Tygodniku Gospodarczym PIE analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). W tym okresie liczba zarejestrowanych samochodów w pełni elektrycznych w Polsce stanowiła 0,8 proc. zarejestrowanych tego typu pojazdów w UE (w I kw. 2019 r. odsetek wynosił 0,7 proc).

Więcej CO2 po 2017 r.

Od 2017 r. w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, zmianie ulega struktura zarejestrowanych nowych samochodów osobowych wg. rodzaju paliwa. Wzrasta udział segmentu pojazdów osobowych z napędem na benzynę, natomiast maleje udział nowych aut z silnikiem Diesla, przy czym bardzo wolno przybywa nowych aut elektrycznych (w pełni elektrycznych i typu plug-in) .

Jak wynika z opublikowanego we wrześniu raportu ACEA „Making the Transition to Zero-Emission Mobility”, ta zmiana spowodowała, że obserwowany od kilku lat trend spadkowy emisji CO2 (ze 158 g CO2/km w 2007 r. do 118,1 g CO2/km w 2016 r., tj. o 25 proc.) przez rejestrowane nowe auta osobowe na terenie UE odwrócił się.

W 2017 r. odnotowano wzrost emisji CO2 z tego tytułu o 0,3 proc. (osiągając ogólnounijną średnią 118,5 g CO2/km). W kolejnym roku nastąpił jeszcze większy spadek sprzedaży aut z silnikiem na olej napędowy i silniejszy wzrost popytu na samochody na benzynę, co spowodowało wzrost emisji CO2 w nowych samochodach o 1,8 proc. (do 120,6 g CO2/km).

Najwięcej emitują w Estonii

W 2018 r. najwyższą średnią emisję CO2 z nowych samochodów osobowych w UE odnotowano w Estonii (132,3 g CO2/km), najniższą – w Holandii (105,5 g CO2/km). W Polsce emisja CO2 wynosiła 127,7 g/km.

Jest to niepokojące zjawisko. Przyjęty w kwietniu br. przez UE plan dotyczący emisji CO2 w odniesieniu do zarejestrowanych nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych zakłada redukcję poziomu gazu CO2 w spalinach o 15 proc. do 2025 r. i o 37,5 proc. do 2030 r. Aby osiągnąć założony przez Unię Europejską cel emisji CO2 na kolejne lata należy dążyć do zwiększenia liczby kupowanych nowych samochodów elektrycznych.

Przemysł gotowy do produkcji „elektryków”

Podczas spotkania przedstawicieli branży motoryzacyjnej – tzw. salonu samochodowego we Frankfurcie 11 września 2019 r. Carlos Tavares, prezes ACEA podkreślił, że: „Nasz przemysł jest gotowy do jak najszybszego przejścia na mobilność bezemisyjną”.

Z raportu ACEA jednak wynika, że zwiększenie popytu na tego typu auta kreuje ich cena oraz dostępność infrastruktury do ładowania i eliminowanie nierównowagi w jej dystrybucji w całej UE. Liczba zarejestrowanych nowych aut elektrycznych jest ściśle powiązana z wartością PKB na mieszkańca – im jest ona wyższa, tym więcej nowych samochodów elektrycznych rejestrowanych jest w danym kraju.

Oprac. Dariusz Rostkowski

 

W 2018 r. w UE nastąpił wzrost emisji CO2 w nowych samochodach o 1,8 proc. (fot. Envato)

Otwarta licencja


Tagi