Pięć scenariuszy przyszłego rynku pracy

Jak może wyglądać praca przyszłości? Próbuje to pokazać raport, który przedstawia pięć - czasem wykluczających się – scenariuszy. Każdy z nich jest odpowiedzią na inny czynnik zmian: technologiczny, społeczny, ekonomiczny, polityczny i środowiskowy.
Pięć scenariuszy przyszłego rynku pracy

Natalia Hatalska, autorka raportu (Fot. EFNI)

– Dzieci urodzone po 2007 roku będą żyć średnio 104 lata, i więcej. Trudno wyobrazić sobie, że na emeryturę zaczną przechodzić w wieku 60 lat – mówiła Natalia Hatalska, autorka raportu, w czasie sopockiego EFNI. – Starzejące się społeczeństwo to pierwszy istotny czynnik zmian rynku pracy – społeczny.

Working Forever

To pierwszy możliwy scenariusz – pracować będziemy przez całe życie, czemu sprzyjać będzie wydłużający się okres jego trwania.

(Fot. PAP)

Siostra zakonna Madonna Buder w wieku 86 lat może się pochwalić ukończeniem 45 triathlonów na pełnym dystansie Ironman: 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze, 42 km biegu. (Fot. PAP)

Autorka zakłada, że – przy założeniu, że ludzkie życie będzie trwało nieokreślenie długo – można także uznać, że dotychczasowy trójetapowy model (edukacja – praca – emerytura) przestanie funkcjonować.

Ludzkie życie składać się będzie raczej z kilku następujących po sobie żyć, gdzie praca, edukacja i odpoczynek będą się nawzajem przenikać.

The Useless Class
Scenariusz odpowiadający na czynnik technologiczny – zakłada robotyzację i wykorzystanie sztucznej inteligenci na taką skalę, że praca ludzka stanie się zbędna lub potrzebna w bardzo niewielu obszarach. Jak człowiek odnajdzie się w tym świecie? Tematem wielu dyskusji jest w tym kontekście tzw. dochód podstawowy, o którym na EFNI wiele mówił Guy Standing, autor pojęcia „prekariat”.

no job praca-rynek-pracy-bez pracy– Trzeba jednak pamiętać, że gdy znikają jedne zawody, pojawiają się inne. Szacuje się, że 65 proc. dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Jeszcze kilkanaście lat temu media społecznościowe nie istniały, a dziś całe rzesze ludzi pracują jako specjaliści właśnie w tej dziedzinie. To, co jest pewne to, że w przyszłości ludzie nie będą musieli pracować tyle, co dziś. Klasyczny 8-godzinny dzień pracy przestanie obowiązywać – pisze autorka w raporcie.

>>Poznaj kompetencje przyszłości

People Per Hour

Odpowiada na czynnik ekonomiczny. Będzie to tzw. ekonomia wolnych strzelców – młodsze pokolenia już dziś na pierwszych miejscach stawiają elastyczność i mobilność w pracy, zdecydowanie częściej pracują jako freelancerzy, zdalnie lub we własnych firmach. W 2025 roku millennialsi będą stanowić już 75 proc. siły roboczej na świecie i to oni i ich potrzeby będą nadawać kształt rynkowi pracy.

Through the Glass Door

Scenariusz oparty na czynniku politycznym, zakładający pełną transparentność. Firmy, organizacje i pracownicy muszą nauczyć się funkcjonować w środowisku w pełni otwartym informacyjnie – jeśli chodzi o podejmowane decyzje czy wysokość wynagrodzeń.

– Zdecydowana większość środowiska start-upowego wyznaje zasadę transparentności, bo dzięki niej ma dostęp do wiedzy niezbędnej, by dalej się rozwijać – pisze Natalia Hatalska. – Znajomość celów działania firmy wpływa zaś na zaangażowanie pracowników, a w konsekwencji – na ich zwiększone poczucie odpowiedzialności za projekt i firmę.

lupaWedług badań Gallupa pracownicy, którzy wiedzą, za jakie projekty i  zadania są odpowiedzialni, siedmiokrotnie bardziej zaangażowani są w  swoją pracę. Są również bardziej efektywni.

There Are No Jobs On a Dead Planet

Tu decydujący jest czynnik środowiskowy – zmiana klimatu i wynikający z niej scenariusz: jak na rynek pracy wpłynie przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Jeśli od węgla nie odejdziemy scenariusz może być znacznie bardziej niebezpieczny – zero pracy skoro planeta umarła.

Oprócz wyników samego badania i analizy przeprowadzonej przez autorkę interesujące są w tym materiale przykłady pokazujące, że już teraz zaczynają się zacierać stereotypy dotyczące pracy. Z tym, że to, co dziś często jest wyjątkiem potwierdzającym regułę w niedalekiej przyszłości stanie się zapewne nową zasadą rynku pracy.

>>cały raport: Praca – scenariusze przyszłości

(Raport został zaprezentowany w czasie Europejskiego Forum Nowych Idei 2016 w Sopocie; oprac. KM)

Natalia Hatalska, autorka raportu (Fot. EFNI)
(Fot. PAP)
no job praca-rynek-pracy-bez pracy
lupa

Otwarta licencja


Tagi