Słabe wyniki niemieckiego eksportu

Niemiecki eksport wzrósł we wrześniu, pierwszy raz od kilku miesięcy. Jednocześnie wciąż słabnie popyt na niemieckie samochody, co ma negatywny wpływ na wyniki polskich dostawców podzespołów do aut.
Słabe wyniki niemieckiego eksportu

Jak wynika z danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny Niemiec (Destatis), we wrześniu 2019 r. niemiecki eksport towarów zwiększył się o 4,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, po spadku o 3,9 proc. r/r w sierpniu br.

Jednak w pierwszych trzech kwartałach tego roku sprzedaż niemieckich towarów za granicą zwiększyła się zaledwie o 0,9 proc. r/r, podczas gdy dostawy do Niemiec wzrosły o 2 proc. dane te przytaczają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w Tygodniku Gospodarczym PIE.

Do spowolnienia całkowitej dynamiki niemieckiego eksportu przyczynił się spadek zagranicznego popytu na towary mające duże znaczenie w strukturze tego eksportu. O 3,9 proc. r/r zmalał eksport leków i wyrobów farmaceutycznych, o 2,4 proc. r/r eksport samochodów i części motoryzacyjnych, a o 1,4 proc. r/r – artykułów z tworzyw sztucznych.

Słabnie handel z Wielką Brytanią

We wrześniu, pierwszy raz od kilku miesięcy, wzrósł niemiecki eksport do Wielkiej Brytanii (o 5,2 proc. r/r). W pierwszych trzech kwartałach br. sprzedaż na rynku brytyjskim zmniejszyła się jednak o 3,9 proc. r/r, co było kontynuacją tendencji obserwowanej od 2016 r.

Udział Wielkiej Brytanii w eksporcie Niemiec zmniejszył się w ciągu czterech lat do 6,0 proc. z 7,4 proc.

Tym samym udział Wielkiej Brytanii w eksporcie Niemiec zmniejszył się do 6,0 proc. z 7,4 proc. w 2015 r. Do spadku tego eksportu przyczyniło się głównie załamanie sprzedaży niemieckich samochodów na rynku brytyjskim.

Lepiej z USA i Chinami

Z kolei pierwsze trzy kwartały 2019 r. przyniosły wzrost sprzedaży niemieckich towarów w Stanach Zjednoczonych (o 5,5 proc. r/r) i Chinach (o 3,3 proc. r/r).

Udział tych krajów w eksporcie Niemiec zwiększył się do odpowiednio 9 proc. i 7,1 proc.; o 0,1 pkt. proc., do 4,9 proc., zwiększył się także udział Polski.

Osłabienie odczuwają polscy producenci

Niepokojący dla polskich producentów wydaje się spadek popytu na niemieckie samochody na rynkach zagranicznych, gdyż duża część tych producentów jest dostawcami części i podzespołów dla niemieckich fabryk.

Według wyliczeń analityków PIE, blisko 1/3 eksportu polskiego przemysłu motoryzacyjnego trafia właśnie do Niemiec. Dane o niemieckim eksporcie towarów są zatem istotne z punktu widzenia polskiego eksportu za Odrę.

Z badań PIE wynika, że dynamika polskiego eksportu do Niemiec wykazuje silną zależność od kształtowania się niemieckiego eksportu, a tym samym od zagranicznego popytu na niemieckie towary i usługi, w których zawarty jest polski komponent.

Solidny import z Polski dóbr finalnych

Nie należy jednak zapominać, że połowę polskiego eksportu do Niemiec stanowią dobra finalne, których sprzedaż zależy od popytu wewnętrznego w Niemczech. Ten zaś jest solidny i stabilny, co wynika m.in. z rosnącej konsumpcji gospodarstw domowych na skutek dobrej sytuacji na rynku pracy.

Według danych Destatis, niemiecki import z Polski – czyli polski eksport do Niemiec – był po pierwszych trzech kwartałach 2019 r. o 5 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (04–08.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Kategoria: Analizy
Wśród najważniejszych pozycji w naszym eksporcie w 2021 r. tradycyjnie najliczniej reprezentowana jest branża motoryzacyjna. Podobnie jak w 2020 r., najwyższą wartość eksportu odnotowano w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.
Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku