Środowisko, konkurencja i wybory firm w zakresie badań i rozwoju

Firmy działające w branży motoryzacyjnej, których konsumenci są zorientowani na ochronę środowiska, są bardziej skłonne do rozwijania zrównoważonych technologii, zwłaszcza na rynkach kształtowanych przez wyższy poziom konkurencji.
Środowisko, konkurencja i wybory firm w zakresie badań i rozwoju

Preferencje środowiskowe konsumentów, w połączeniu z poziomem konkurencji rynkowej, wpływają na decyzje firm o inwestowaniu w innowacje przyjazne dla środowiska, zgodnie z ustaleniami zawartymi w badaniu pt. Preferencje środowiskowe i wybory technologiczne: Czy konkurencja rynkowa jest czysta czy brudna? (NBER Working Paper 26921), przeprowadzonym przez Philippe’a AghionaRolanda BénabouRalfa MartinaAlexandrę Roulet.

Badacze ci stawiają hipotezę, że konsumenci troszczą się o ślad ekologiczny kupowanych przez nich produktów oraz że firmy biorą pod uwagę te preferencje decydując o tym, ile zainwestować w badania i rozwój „czystych” lub „brudnych” innowacji. Następnie autorzy wykorzystują dane o patentach, preferencjach środowiskowych konsumentów oraz poziomie konkurencyjności produktów w przemyśle motoryzacyjnym dla ponad 8 500 firm w 42 krajach w latach 1998-2012, aby ocenić, jak firmy reagują na zmieniające się nastroje konsumentów.

Stwierdzają oni, że firmy obsługujące konsumentów nastawionych bardziej ekologicznie – mierzone jako średnia ważona wsparcia dla pozycji proekologicznych na rynkach, na których firmy sprzedają swoje produkty – wydają się przesuwać swoje zasoby w kierunku rozwoju zrównoważonych technologii. Udział patentów na „brudne” technologie dla tych firm maleje. Badacze stwierdzają również, że związek między preferencjami konsumentów a inwestycjami firm w „czyste” technologie jest silniejszy na rynkach kształtowanych przez wyższy poziom konkurencji.

Naukowcy zauważają, że związek między konkurencją a inwestycjami ekologicznymi jest z założenia niejednoznaczny. Wysoki poziom konkurencji może skutkować mniej przyjaznymi dla środowiska praktykami, jeśli przedsiębiorstwa będą starały się utrzymać niskie ceny, ale mogą również zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania w ekologiczne technologie jako środka różnicującego ich produkty. Oba skutki mogą być obecne; naukowcy stwierdzają, że ten drugi efekt jest przeważający.

Wirus nie zwalczy zmian klimatu

Dla firm zorientowanych na konsumentów nastawionych na bardziej zrównoważony rozwój stopa wzrostu „czystych” patentów jest o 14 proc. wyższa niż stopa wzrostu dla „brudnych” patentów; różnica ta wzrasta do 17 proc. na bardziej konkurencyjnych rynkach. Ujmując te liczby w kontekście, naukowcy porównują skutki do wpływu znacznego wzrostu cen paliw. Stwierdzają oni, że realistyczny wzrost postaw przyjaznych dla środowiska i konkurencji produktowej – zgodny z historycznymi trendami – miałby taki sam wpływ na inwestycje firm w czyste technologie, jak 40-procentowy skok cen paliw.

Z ustaleń wynika, że preferencje konsumentów dotyczące różnych rodzajów produktów mogą pod pewnymi warunkami mieć znaczący wpływ na decyzje przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju. O ile decyzja każdego indywidualnego konsumenta o „zakupie ekologicznym” może nie mieć dużego wpływu na zanieczyszczenie środowiska, o tyle klasa konsumentów skoncentrowanych na ochronie środowiska może zmienić gotowość przedsiębiorstw do inwestowania w badania i rozwój, ukierunkowane na produkty przyjazne dla środowiska, zwłaszcza na rynkach konkurencyjnych.

Artykuł pochodzi z „The NBER Digest” z czerwca 2020 r.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Przyszłość ukryta w bateriach

Kategoria: Oko na gospodarkę
Z 200 gigawatogodzin obecnie do 10 tys. GWh za 20 lat musi wzrosnąć zdolność magazynowania energii elektrycznej, aby świat mógł nadal się rozwijać, minimalizując jednocześnie emisję dwutlenku węgla. Dlatego rozwój technologii zeroemisyjnych i doskonalenie baterii skupia większość środków na badania.
Przyszłość ukryta w bateriach

Ocieplenie klimatu, degradacja środowiska? Rynek jest odpowiedzią!

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zmiany klimatyczne i związany z tym wzrost temperatury nie są jedynymi, pierwszymi i z pewnością nie są ostatnimi, zagrożeniami przed którymi stają społeczeństwa czy cywilizacje. Jak pokazuje historyczne doświadczenie, zagrożenia te zwykle były rozwiązywane dzięki kreatywności i inwencji człowieka.
Ocieplenie klimatu, degradacja środowiska? Rynek jest odpowiedzią!

Wojenne wydatki na R&D katalizatorem dla powojennych innowacji

Kategoria: Raporty
Federalne wsparcie badań naukowych doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby patentów w czasie wojny, a także w ogromnym stopniu przyczyniło się do powstania centrów innowacji, które sprzyjały powojennym odkryciom i związanemu z nimi wzrostowi zatrudnienia.
Wojenne wydatki na R&D katalizatorem dla powojennych innowacji