Środowisko, konkurencja i wybory firm w zakresie badań i rozwoju

Firmy działające w branży motoryzacyjnej, których konsumenci są zorientowani na ochronę środowiska, są bardziej skłonne do rozwijania zrównoważonych technologii, zwłaszcza na rynkach kształtowanych przez wyższy poziom konkurencji.
Środowisko, konkurencja i wybory firm w zakresie badań i rozwoju

Preferencje środowiskowe konsumentów, w połączeniu z poziomem konkurencji rynkowej, wpływają na decyzje firm o inwestowaniu w innowacje przyjazne dla środowiska, zgodnie z ustaleniami zawartymi w badaniu pt. Preferencje środowiskowe i wybory technologiczne: Czy konkurencja rynkowa jest czysta czy brudna? (NBER Working Paper 26921), przeprowadzonym przez Philippe’a AghionaRolanda BénabouRalfa MartinaAlexandrę Roulet.

Badacze ci stawiają hipotezę, że konsumenci troszczą się o ślad ekologiczny kupowanych przez nich produktów oraz że firmy biorą pod uwagę te preferencje decydując o tym, ile zainwestować w badania i rozwój „czystych” lub „brudnych” innowacji. Następnie autorzy wykorzystują dane o patentach, preferencjach środowiskowych konsumentów oraz poziomie konkurencyjności produktów w przemyśle motoryzacyjnym dla ponad 8 500 firm w 42 krajach w latach 1998-2012, aby ocenić, jak firmy reagują na zmieniające się nastroje konsumentów.

Stwierdzają oni, że firmy obsługujące konsumentów nastawionych bardziej ekologicznie – mierzone jako średnia ważona wsparcia dla pozycji proekologicznych na rynkach, na których firmy sprzedają swoje produkty – wydają się przesuwać swoje zasoby w kierunku rozwoju zrównoważonych technologii. Udział patentów na „brudne” technologie dla tych firm maleje. Badacze stwierdzają również, że związek między preferencjami konsumentów a inwestycjami firm w „czyste” technologie jest silniejszy na rynkach kształtowanych przez wyższy poziom konkurencji.

Naukowcy zauważają, że związek między konkurencją a inwestycjami ekologicznymi jest z założenia niejednoznaczny. Wysoki poziom konkurencji może skutkować mniej przyjaznymi dla środowiska praktykami, jeśli przedsiębiorstwa będą starały się utrzymać niskie ceny, ale mogą również zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania w ekologiczne technologie jako środka różnicującego ich produkty. Oba skutki mogą być obecne; naukowcy stwierdzają, że ten drugi efekt jest przeważający.

Wirus nie zwalczy zmian klimatu

Dla firm zorientowanych na konsumentów nastawionych na bardziej zrównoważony rozwój stopa wzrostu „czystych” patentów jest o 14 proc. wyższa niż stopa wzrostu dla „brudnych” patentów; różnica ta wzrasta do 17 proc. na bardziej konkurencyjnych rynkach. Ujmując te liczby w kontekście, naukowcy porównują skutki do wpływu znacznego wzrostu cen paliw. Stwierdzają oni, że realistyczny wzrost postaw przyjaznych dla środowiska i konkurencji produktowej – zgodny z historycznymi trendami – miałby taki sam wpływ na inwestycje firm w czyste technologie, jak 40-procentowy skok cen paliw.

Z ustaleń wynika, że preferencje konsumentów dotyczące różnych rodzajów produktów mogą pod pewnymi warunkami mieć znaczący wpływ na decyzje przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju. O ile decyzja każdego indywidualnego konsumenta o „zakupie ekologicznym” może nie mieć dużego wpływu na zanieczyszczenie środowiska, o tyle klasa konsumentów skoncentrowanych na ochronie środowiska może zmienić gotowość przedsiębiorstw do inwestowania w badania i rozwój, ukierunkowane na produkty przyjazne dla środowiska, zwłaszcza na rynkach konkurencyjnych.

Artykuł pochodzi z „The NBER Digest” z czerwca 2020 r.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową, która stała się integralną częścią społeczeństwa oraz przetrwania europejskich i amerykańskich firm. Unia Europejska pozostaje jednak w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem cyfryzacji przedsiębiorstw.
Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19