Tworzenie „zielonych miejsc pracy” się nie opłaca

Hiszpania jest najbardziej znaczącym przykładem kraju, który zastosował pomoc państwa dla sektora energii odnawialnej. Żaden inny kraj na taką skalę nie promował źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Pomoc państwa miała przełożyć się na powstanie dużej liczby„zielonych miejsc pracy”.

Raport badaczy z Uniwersytetu Juana Carlosa pokazuje, że wbrew bardzo zdecydowanej pod względem kosztów i zakresu polityce na rzecz „zielonych miejsc pracy”, w Hiszpanii utworzono ich zaskakująco niewiele – około 50 tys.  Na dodatek dwie trzecie z nich powstały w budownictwie oraz produkcji i instalacji tych urządzeń, jedna czwarta dotyczyła stanowisk administracyjnych, marketingu i projektowania instalacji, a zaledwie jedna dziesiąta to stałe miejsca pracy przy obsłudze i utrzymaniu odnawialnych źródeł elektryczności. Utworzenie tych miejsc pracy odbyło się bardzo dużym kosztem. Hiszpania od 2000 r. wydała ponad 570 tys. euro na utworzenie jednego „zielonego miejsca pracy”.

Na podstawie doświadczeń Hiszpanii można wnioskować, że każde miejsce pracy w sektorze energii odnawialnej finansowane z funduszy publicznych będzie skutkowało utratą średnio 2,2 miejsc pracy w innych gałęziach gospodarki, nie licząc miejsc pracy, które mogłyby zostać utworzone przy innym zastosowaniu tych funduszy.

Każdy megawat mocy zainstalowanej w postaci ogniw fotowoltanicznych skutkuje średnio utratą 9 miejsc pracy, w postaci wiatraków – 4,3 miejsc pracy, w postaci mini elektrowni wodnych – 5 miejsc pracy w innych sektorach gospodarki. Jest to efekt znacznie wyższej ceny „zielonej energii”.

Wpływ dotacji do odnawialnych źródeł energii na zatrudnienie; dr Gabriel Calzada, Raquel Merino, Juan Ramon Rallo


Tagi


Artykuły powiązane

Energetyczna rewolucja: czekają nas problemy czy świetlana przyszłość?

Kategoria: Analizy
Szybko rosnący udział odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej wywraca sektor energetyczny do góry nogami. Jedni wieszczą, że skończy się to katastrofą, wielkimi awariami zwanymi blackoutami. Inni mówią, że czeka nas świetlana przyszłość.
Energetyczna rewolucja: czekają nas problemy czy świetlana przyszłość?

W gniazdku więcej słońca niż wiatru

Kategoria: Ekologia
O połowę wzrośnie w świecie w ciągu najbliższych pięciu lat moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Prymat w przyroście będzie miało korzystanie z energii Słońca. W Polsce moc fotowoltaiki przekroczyła poziom 1 GW. Do liderów nam daleko, ale tempo wzrostu imponuje.
W gniazdku więcej słońca niż wiatru

Rynki nie wierzą w katastrofę klimatyczną

Kategoria: Ekologia
Walka z globalnym ociepleniem jest tematem uważanym za najważniejszy przez społeczeństwa wielu krajów. Konieczność odejścia od energetyki emitującej gazy cieplarniane ma ogromny wpływ na politykę gospodarczą w krajach wysoko rozwiniętych.
Rynki nie wierzą w katastrofę klimatyczną