Venture capital a bogactwo narodu – przypadek Kanady

Prof. Reuven i Gabrielle Brenner z Montrealu w studium napisanym na zamówienie Morgan Stanley analizują przyczyny, dla których Kanada jest uważana za nieprzyjazne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Brennerowie swoją analizę budują na spostrzeżeniu, że sukces gospodarczy kraju opiera się na czterech czynnikach: 1) kapitale ludzkim, 2) kapitale finansowym, 3) instytucjach, które decydują o tym, który z potencjalnych projektów biznesowych otrzyma finansowanie i 4) regułach zapewniających, że powyższe trzy grupy podmiotów zostaną odpowiednio wynagrodzone za sukces lub poniosą odpowiedzialność za porażkę przedsięwzięcia.

Kanada jest krajem o dużych zasobach kapitału społecznego, co jednak w niewielkim stopniu przekłada się na dynamizm gospodarki. Wynika to przede wszystkim z tego, że rząd pozostaje głównym źródłem finansowania i decyduje, które z nowych przedsięwzięć je otrzyma. W wykonywaniu tych funkcji jest nieefektywny.

Urzędnicy pracujący dla specjalnego państwowego funduszu wspierania przedsiębiorczości nie wnoszą do firmy, która uzyskuje wsparcie, doświadczenia i kontaktów, tak jak dzieje się to w przypadku finansowania przez venture capital. Urzędnicy nie są także w stanie ocenić cech charakteru i determinacji przyszłych przedsiębiorców, które w bardzo dużym stopniu wpływają na szansę sukcesu. Jeśli fundusze zapewniają rodzina i znajomi lub aniołowie biznesu ten charakterologiczny aspekt jest pilnie brany pod uwagę.

Początkujący przedsiębiorcy są także lepiej rozliczani ze swych posunięć, jeśli odpowiadają przed rodziną lub prywatnym inwestorem, który może na przykład doprowadzić (i zdarza się to dosyć często) do zmiany zarządu przedsiębiorstwa, które finansuje. Agencja rządowa takich działań dyscyplinujących nie podejmie.

Nie może dziwić więc, że stopa zwrotu państwowego funduszu inwestycyjnego w Kanadzie jest niższa niż oprocentowanie najbezpieczniejszych papierów skarbowych. Kapitału, który mogliby wnieść przyjaciele i rodzina w Kanadzie, jest bardzo mało ze względu na wysokie stopy opodatkowania. Zagraniczne inwestycje w Kanadzie są trudne ze względu na liczne i skomplikowane przepisy i wysoki podatek od zysków kapitałowych.

Te czynniki ograniczają możliwości tworzenia bogactwa narodowego w Kanadzie.


Tagi


Artykuły powiązane

Od statków wielorybniczych do aplikacji mobilnych – historia venture capital

Kategoria: Rynki kapitałowe
Pojawienie się w USA w XIX wieku firm pomagających w ryzykownych inwestycjach w morskie wyprawy legło u podstaw dzisiejszego rynku venture capital. Co więcej, przyczyniło się także do budowy amerykańskiej potęgi technologicznej na bazie Doliny Krzemowej – udowadnia prof. Tom Nicholas w książce „VC: An American History”.
Od statków wielorybniczych do aplikacji mobilnych – historia venture capital

Venture Capital funds in the CSE

Kategoria: Financial markets
There are many reasons why Central and Southeast Europe (CSE) is not attractive to foreign investors, most notably high levels of corruption, legal restrictions that prevent or restrict Venture Capital (VC) investment, unsettled property relations and poor corporate governance.
Venture Capital funds in the CSE

Wpływ handlu z Chinami na ceny - przypadek USA

Kategoria: Trendy gospodarcze
Konsumenci amerykańscy skorzystali na silnych spadkach cen produktów, których import z Chin wzrósł po przystąpieniu tego kraju do WTO. Wzrost siły nabywczej amerykańskich gospodarstw domowych mógł zrekompensować ujemne konsekwencje chińskiego szoku dla rynku pracy w USA.
Wpływ handlu z Chinami na ceny - przypadek USA