• Obserwator Finansowy

Venture capital a bogactwo narodu – przypadek Kanady

01.04.2010

Prof. Reuven i Gabrielle Brenner z Montrealu w studium napisanym na zamówienie Morgan Stanley analizują przyczyny, dla których Kanada jest uważana za nieprzyjazne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Brennerowie swoją analizę budują na spostrzeżeniu, że sukces gospodarczy kraju opiera się na czterech czynnikach: 1) kapitale ludzkim, 2) kapitale finansowym, 3) instytucjach, które decydują o tym, który z potencjalnych projektów biznesowych otrzyma finansowanie i 4) regułach zapewniających, że powyższe trzy grupy podmiotów zostaną odpowiednio wynagrodzone za sukces lub poniosą odpowiedzialność za porażkę przedsięwzięcia.

Kanada jest krajem o dużych zasobach kapitału społecznego, co jednak w niewielkim stopniu przekłada się na dynamizm gospodarki. Wynika to przede wszystkim z tego, że rząd pozostaje głównym źródłem finansowania i decyduje, które z nowych przedsięwzięć je otrzyma. W wykonywaniu tych funkcji jest nieefektywny.

Urzędnicy pracujący dla specjalnego państwowego funduszu wspierania przedsiębiorczości nie wnoszą do firmy, która uzyskuje wsparcie, doświadczenia i kontaktów, tak jak dzieje się to w przypadku finansowania przez venture capital. Urzędnicy nie są także w stanie ocenić cech charakteru i determinacji przyszłych przedsiębiorców, które w bardzo dużym stopniu wpływają na szansę sukcesu. Jeśli fundusze zapewniają rodzina i znajomi lub aniołowie biznesu ten charakterologiczny aspekt jest pilnie brany pod uwagę.

Początkujący przedsiębiorcy są także lepiej rozliczani ze swych posunięć, jeśli odpowiadają przed rodziną lub prywatnym inwestorem, który może na przykład doprowadzić (i zdarza się to dosyć często) do zmiany zarządu przedsiębiorstwa, które finansuje. Agencja rządowa takich działań dyscyplinujących nie podejmie.

Nie może dziwić więc, że stopa zwrotu państwowego funduszu inwestycyjnego w Kanadzie jest niższa niż oprocentowanie najbezpieczniejszych papierów skarbowych. Kapitału, który mogliby wnieść przyjaciele i rodzina w Kanadzie, jest bardzo mało ze względu na wysokie stopy opodatkowania. Zagraniczne inwestycje w Kanadzie są trudne ze względu na liczne i skomplikowane przepisy i wysoki podatek od zysków kapitałowych.

Te czynniki ograniczają możliwości tworzenia bogactwa narodowego w Kanadzie.

Artykuły powiązane


Tagi