W obronie wielu, ale nie wszystkich innowacji finansowych

Doświadczenie kryzysu skłania wielu komentatorów do wniosku, że jednym z głównych jego winowajców są innowacje finansowe. Zdanie to podzielają największe sławy ekonomii – Paul Krugman i Paul Volcker, który ironicznie stwierdził, że najważniejszą innowacją finansową ostatnich dziesięcioleci jest bankomat.

Robert Litan, ekspert Brookings Institution, w swoim raporcie przygląda się nowym instrumentom finansowym i skutkom ich zastosowania.

Dochodzi do wniosku, że m.in. karty bankomatowe, karty kredytowe, indeksowe fundusze inwestycyjne, fundusze venture capital, rynki opcji i kontraktów futures oraz credit default swaps (ubezpieczenie obligacji) przyczyniły się do wzrostu produktywności gospodarki. Ocena jest mniej jednoznaczna w przypadku funduszy hedżingowych, funduszy rynku pieniężnego i obligacji indeksowanych inflacją (TIPS). Negatywny wpływ na gospodarkę miały kredyty o zmiennej stopie procentowej, instrumenty sekurytyzacji oparte na długu (CDO) oraz inwestycje pozabilansowe (SIV).


Tagi


Artykuły powiązane

Anatomia transatlantyckiego spowolnienia produktywności

Kategoria: Trendy gospodarcze
Od 2005 roku tempo wzrostu produktywności w Stanach Zjednoczonych i Europie spadło poniżej 1 proc. Najważniejszą przyczyną tego zjawiska było zmniejszenie roli innowacji, a nie spadek poziomu inwestycji.
Anatomia transatlantyckiego spowolnienia produktywności

Cyrkularny związek produktywności z realnymi stopami proc.

Kategoria: VoxEU
W większości krajów rozwiniętych od początku lat 90. spadają zarówno długoterminowe realne stopy proc., jak i tempo wzrostu produktywności. Te dwa wskaźniki łączy cyrkularna relacja. Dopóki nie nastąpi szok technologiczny, ten związek będzie stopniowo prowadził do osiągnięcia stanu równowagi cechującej się niskim wzrostem i niskim poziomem stóp proc.
Cyrkularny związek produktywności z realnymi stopami proc.

Gdy rynek tego nie robi, państwo inwestuje w innowacje

Kategoria: Analizy
W Polsce istnieje ponad 2 mln przedsiębiorstw niefinansowych. Ponad 1,8 mln to mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne. Każdego miesiąca rejestruje się około 30 tys. nowych firm, a ponad 20 tys. wyrejestrowuje się.
Gdy rynek tego nie robi, państwo inwestuje w innowacje