Warmińsko-mazurskie najmniej innowacyjnym województwem

Innowacyjność polskiej gospodarki wzrasta nierównomiernie. Część województw pozostaje w tyle – wnioskują analitycy banku Millenium, którzy opracowali Indeks Millennium - potencjał innowacyjności regionów.
Warmińsko-mazurskie najmniej innowacyjnym województwem

(źródło: Bank Millennium)

Liderem rankingu jest województwo mazowieckie z wynikiem 95,9 pkt. Uzyskało najwyższe noty pod względem wydajności pracy, wydatków na badania i rozwój (B+R), liczby osób pracujących w B+R oraz liczby wydanych patentów. Wysoką pozycje region zawdzięcza jednak przede wszystkim danym z Warszawy (najwyższy w Polsce PKB, lokalizacja central firm oraz duża aktywność akademicka).

Mazowieckie to także największy beneficjent środków unijnych na lata 2014 – 2020 (60 proc. RPO) jeśli chodzi o środki przeznaczone na wsparcie innowacji, przedsiębiorczości, działalności B+R oraz gospodarki niskoemisyjnej.

– Mocno wyróżnia się Warszawa, choć takie miasta jak Płock, Ostrołęka, Sochaczew, Radom czy Mława również starają się przyciągnąć innowacyjny kapitał – mówi Natalia Kukulska, analityk Banku Millennium.

Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły województwa: małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Mają one największy potencjał innowacyjności – i tylko one osiągnęły wyniki powyżej średniej
dla Polski (69,9 pkt).

Sugeruje to, że działalność innowacyjna w Polsce jest skoncentrowana w głównych ośrodkach miejskich i akademickich.

Ciekawe jest wysokie miejsce lubelskiego (63,7 pkt), gdzie niskie PKB na mieszkańca nie idzie w parze z brakiem innowacyjności. Innym przykładem pokazującym, że nawet regiony o niskim PKB
na mieszkańca mogą być liderami innowacyjności jest województwo podkarpackie – przedostatnie w Polsce pod względem PKB i dziewiąte w ranking Banku Millennium.

Eksperci Banku Millenium wskazują jednak, że w wielu obszarach poziom innowacyjności może ograniczać potencjał wzrostu PKB. Ich zdaniem wzrost innowacji dotyczy głównie przemysłu,
a niski poziom uprzemysłowienia, wysoki udział rolnictwa w PKB i osób zatrudnionych
w rolnictwie ogranicza potencjał innowacyjności.

– Zdecydowanie najsłabiej wypadło w naszym zestawieniu województwo warmińsko-mazurskie. Z racji dużych obszarów lasów i użytków rolnych rozwija się tu głównie przemysł rolno-spożywczy oraz drzewno-meblarski. Z drugiej strony położenie geograficzne oraz bogactwo fauny i flory sprawia, że region jest w czołówce najbardziej atrakcyjnych terenów turystycznych – podsumowuje Natalia Kukulska.

(źródło: materiały prasowe Banku Millennium)

(źródło: Bank Millennium)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Inny wymiar innowacji

Kategoria: Innowacje w biznesie
Innowacje to nie tylko gadżety i aplikacje. W dodatku modele ich wdrażania w niewielkim stopniu kreują wartość dodaną i dobrobyt w regionach, w których powstały. To przesłanie książki Dana Breznitza „Innovations in Real Places: Strategies for Prosperity in an Unforgiving World”.
Inny wymiar innowacji

Polskie drogi nie wiodą do Doliny Krzemowej

Kategoria: Innowacje w biznesie
O tym, jak dążenie do bycia kolejną „Doliną Krzemową” może sprowadzić nas na manowce i dlaczego warto dokładniej zastanowić się, czym są innowacje opowiada Profesor Dan Breznitz z Uniwersytetu w Toronto.
Polskie drogi nie wiodą do Doliny Krzemowej

Jak handel międzynarodowy może wpływać na innowacyjność i wzrost?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Autorzy przedstawiają cztery kluczowe mechanizmy, poprzez które handel międzynarodowy wpływa na innowacje i wzrost: wielkość rynku, konkurencję, przewagę komparatywną i rozprzestrzenianie się wiedzy. Każdy z tych mechanizmów oferuje potencjalne statyczne i dynamiczne korzyści w zakresie wzrostu dobrobytu.
Jak handel międzynarodowy może wpływać na innowacyjność i wzrost?