Wciąż skuteczny cel inflacyjny

Jednym z efektów kryzysu z 2008 roku jest nawoływanie do zmian w polityce pieniężnej, w tym porzucenie strategii celu inflacyjnego. Na razie tylko się ją modyfikuje, a główne banki centralne z powodzeniem ją stosują, nawet jeśli oficjalnie nie używają jej nazwy.
Wciąż skuteczny cel inflacyjny

Fot. NBP

Cel inflacyjny to najprościej rzecz biorąc taka strategia polityki pieniężnej, w której bank centralny wyznacza poziom inflacji w danym okresie i za priorytet stawia sobie osiągnięcie tego poziomu. Sprzyja to przejrzystości polityki pieniężnej i pozwala łatwo rozliczać skuteczność.

„Dotychczas żaden kraj nie zdecydował się na oficjalną rezygnację ze strategii celu inflacyjnego. Co więcej, dwa z największych krajów, tj. Stany Zjednoczone i Japonia formalnie przybliżyły swoje strategie do strategii celu inflacyjnego, ogłaszając publicznie cel dla inflacji. Ponadto pojawiają się sygnały o rozpatrywaniu możliwości wprowadzenia strategii celu inflacyjnego przez kolejne banki centralne gospodarek wschodzących (np. Bank Indii), czy nawet o procesie przechodzenia do formalnego stosowania tej strategii (np. Bank Rosji, Bank Kenii)” – czytamy w raporcie „Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach” Instytutu Ekonomicznego NBP.

Autorzy dodają jednak, że w sytuacji, w której niektóre z krajów znalazły się po kryzysie w tzw. pułapce płynności, ich strategie de facto nie są już „czystą” postacią strategii celu inflacyjnego, a wzrost zadłużenia zarówno sektora publicznego jak i prywatnego powoduje, że polityka pieniężna bywa coraz częściej podporządkowana celowi stabilności finansowej.

W raporcie analizowanych jest dziewięć przykładów modyfikacji strategii celu inflacyjnego np. wprowadzenie do strategii także celu kursu walutowego na Węgrzech, wprowadzenie celu w postaci inflacji bazowej w Czechach, czy zmniejszenie znaczenia celu inflacyjnego na rzecz nominalnego PKB (Wielka Brytania).

Nie zabrakło też informacji o Polsce. NBP realizuje strategię celu inflacyjnego od 1998 r., a dotychczasowy cel na poziomie 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. wprowadzono 10 lat temu. Od tego momentu „średni poziom inflacji CPI w Polsce wyniósł 2,7 proc. rocznie, a więc był praktycznie zgodny z celem” – zauważają autorzy raportu.

>>cały raport: NBP

Oprac. MAP

 

Fot. NBP

Tagi


Artykuły powiązane

Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Kategoria: Analizy
W reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce EBC dokonywał okresowych przeglądów swojej strategii, jednak nieregularnie, podkreślając kontynuację dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej. Tym razem zakończony przegląd strategii miał być jakościowo inny.
Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Fachowo o celu inflacyjnym

Kategoria: Polityka pieniężna
Polityka celu inflacyjnego weszła już w czwartą dekadę swojego istnienia, co czyni ją tym samym jednym z najdłużej stosowanych przez banki centralne rozwiązań. Jedynie chyba system waluty złotej trwał dłużej. Dlatego warto się przyjrzeć temu preferowanemu przez wiele banków centralnych rozwiązaniu. Bardzo pomocna będzie tutaj książka Joanny Niedźwiedzińskiej.
Fachowo o celu inflacyjnym