Wciąż skuteczny cel inflacyjny

Jednym z efektów kryzysu z 2008 roku jest nawoływanie do zmian w polityce pieniężnej, w tym porzucenie strategii celu inflacyjnego. Na razie tylko się ją modyfikuje, a główne banki centralne z powodzeniem ją stosują, nawet jeśli oficjalnie nie używają jej nazwy.
Wciąż skuteczny cel inflacyjny

Fot. NBP

Cel inflacyjny to najprościej rzecz biorąc taka strategia polityki pieniężnej, w której bank centralny wyznacza poziom inflacji w danym okresie i za priorytet stawia sobie osiągnięcie tego poziomu. Sprzyja to przejrzystości polityki pieniężnej i pozwala łatwo rozliczać skuteczność.

„Dotychczas żaden kraj nie zdecydował się na oficjalną rezygnację ze strategii celu inflacyjnego. Co więcej, dwa z największych krajów, tj. Stany Zjednoczone i Japonia formalnie przybliżyły swoje strategie do strategii celu inflacyjnego, ogłaszając publicznie cel dla inflacji. Ponadto pojawiają się sygnały o rozpatrywaniu możliwości wprowadzenia strategii celu inflacyjnego przez kolejne banki centralne gospodarek wschodzących (np. Bank Indii), czy nawet o procesie przechodzenia do formalnego stosowania tej strategii (np. Bank Rosji, Bank Kenii)” – czytamy w raporcie „Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach” Instytutu Ekonomicznego NBP.

Autorzy dodają jednak, że w sytuacji, w której niektóre z krajów znalazły się po kryzysie w tzw. pułapce płynności, ich strategie de facto nie są już „czystą” postacią strategii celu inflacyjnego, a wzrost zadłużenia zarówno sektora publicznego jak i prywatnego powoduje, że polityka pieniężna bywa coraz częściej podporządkowana celowi stabilności finansowej.

W raporcie analizowanych jest dziewięć przykładów modyfikacji strategii celu inflacyjnego np. wprowadzenie do strategii także celu kursu walutowego na Węgrzech, wprowadzenie celu w postaci inflacji bazowej w Czechach, czy zmniejszenie znaczenia celu inflacyjnego na rzecz nominalnego PKB (Wielka Brytania).

Nie zabrakło też informacji o Polsce. NBP realizuje strategię celu inflacyjnego od 1998 r., a dotychczasowy cel na poziomie 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. wprowadzono 10 lat temu. Od tego momentu „średni poziom inflacji CPI w Polsce wyniósł 2,7 proc. rocznie, a więc był praktycznie zgodny z celem” – zauważają autorzy raportu.

>>cały raport: NBP

Oprac. MAP

 

Fot. NBP

Tagi


Artykuły powiązane

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Kategoria: Polityka pieniężna
Mija 30 lat stosowania strategii celu inflacyjnego na świecie, która stała się jednym z najpowszechniej stosowanych reżimów polityki pieniężnej. Strategia ta zakłada wykorzystanie publicznego ogłoszenia poziomu celu inflacyjnego jako kotwicy nominalnej dla oczekiwań inflacyjnych.
Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Cele inflacyjne: rewizja strategii polityki monetarnej EBC

Kategoria: Analizy
Europejski Bank Centralny chce sprawdzić, czy jego definicja stabilności cen w sposób skuteczny zakotwicza oczekiwania inflacyjne. Twierdzimy, że obecna definicja nie jest dobrym punktem odniesienia – piszą eksperci europejskiego think tanku Bruegel.
Cele inflacyjne: rewizja strategii polityki monetarnej EBC

Realni inwestorzy wciąż wolą omijać Ukrainę

Kategoria: Trendy gospodarcze
Mimo płynących z Kijowa w świat zapewnień o „dobrym klimacie inwestycyjnym” Ukraina wciąż nie jest miejscem, gdzie normalny przedsiębiorca z Zachodu mógłby przyjechać i włożyć swoje pieniądze, by spokojnie i zgodnie z prawem realizować biznesowe przedsięwzięcia.
Realni inwestorzy wciąż wolą omijać Ukrainę