Więcej robotów i mniej pracowników w europejskim przemyśle

Roboty przemysłowe wykonują coraz więcej pracy w europejskich fabrykach. Według danych International Federation of Robotics (IFR), w latach 2009-2016, w okresie odbudowy gospodarki po kryzysie, liczba zainstalowanych robotów w Europie wzrosła o 28 proc., do 369 tys. sztuk.
Więcej robotów i mniej pracowników w europejskim przemyśle

Powyższe dane przytaczają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w ostatnim Tygodniku Gospodarczym PIE. Jak zaznaczają, w przeliczeniu na liczbę pracowników, w ostatnich latach nastąpił wzrost z 9 robotów do 11,5 na 1000 osób zatrudnionych w przemyśle.

Liczba robotów w przeliczeniu na 1000 pracowników zwiększyła się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie nieznacznie zmniejszyło się zatrudnienie w całym sektorze, jednak wzrosły wydatki na płace.

Niemcy na czele

Wśród liderów pod względem liczby posiadanych robotów wyróżniają się Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania oraz Zjednoczone Królestwo. Warto jednak odnotować, że zarówno Włochy, jak i Francja na przestrzeni badanych lat zmniejszyły liczbę robotów o ok. 12 proc.

Wzrost liczby robotów w przeliczeniu na 1000 pracowników wynikał z dynamicznego przyrostu liczby robotów oraz spadku zatrudnienia w sektorze przetwórstwa przemysłowego – komentują analitycy PIE.

Wysoką robotyzacją w Europie Środkowej i Wschodniej wyróżnia się Słowacja.

Szybki wzrost liczby robotów odnotowały przede wszystkim kraje Europy Środkowej i Wschodniej, które wciąż jednak pod względem robotyzacji przemysłu pozostają w tyle za Europą Zachodnią. Wyjątkiem w tej grupie jest wyróżniająca się wysoką robotyzacją Słowacja.

Spadek zatrudnienia widać przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej, z kolei więcej pracowników zatrudnia obecnie sektor wytwórczy w krajach grupy wyszehradzkiej, Austrii i na Malcie.

Wyjątkiem są z jednej strony Niemcy, w których wraz z prawie 20 proc. wzrostem liczby robotów, zwiększyła się liczba etatów – o 4 proc., a z drugiej Węgry, na których liczba pracowników spadła o ok. 3 proc., a robotów jest ponad pięciokrotnie więcej niż w 2008 r.

W Polsce przybywa pracy

W naszym kraju, mimo wyraźnego wzrostu liczby robotów – na poziomie 350 proc., zwiększyła się również liczba etatów – o 6,7 proc. Co ciekawe, w analizowanym okresie w większości państw wzrosły łączne wynagrodzenia dla pracowników, a tempo ich wzrostu było szybsze w krajach, które szybciej zwiększały liczbę robotów.

Dla całego sektora przemysłu przetwórczego, wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o 17,9 proc., przy 18,7 proc. wzroście w całej gospodarce.

W Polsce robotyzacja przebiegała w podobnym tempie jak w Czechach, Słowenii czy Holandii, a znacznie wolniej niż na Węgrzech czy Słowacji, gdzie przyrost liczby robotów wyniósł odpowiednio: 465 proc. i 660 proc. Jednocześnie towarzyszył temu zjawisku bardzo szybki wzrost wydatków na wynagrodzenia – w wysokości 46,5 proc., co daje nam 5. miejsce w Europie, przed wszystkimi krajami Grupy Wyszehradzkiej – piszą eksperci PIE.

Oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Brexit może obniżyć PKB Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Import Wielkiej Brytanii w przypadku brexitu z umową obniży się o 11 proc. – szacują naukowcy z londyńskiego National Institute of Economic and Social Research. W przypadku twardego brexitu, spadek będzie większy – wyniesie 19 proc.
Brexit może obniżyć PKB Polski

Demografia i technologia wyjaśniają sekularną stagnację i nie tylko

Kategoria: Trendy gospodarcze
W nadchodzących dziesięcioleciach gospodarki rozwinięte będą musiały stawić czoła dużym zmianom demograficznym i radykalnym zmianom technologicznym. Obniżenie wskaźnika urodzeń i starzenie się społeczeństwa prawdopodobnie wygeneruje większą automatyzację, ale również doprowadzi do zmniejszenia wzrostu PKB na mieszkańca i udziału dochodów z pracy w PKB.
Demografia i technologia wyjaśniają sekularną stagnację i nie tylko

Liczba robotów w fabrykach wpływa na wyniki wyborów

Kategoria: Raporty
Zachęty podatkowe dla twórców filmów nie są skuteczne, religijny post zmniejsza ochotę do pracy, a kobiety jako szefowe w firmach są dyskryminowane przez pracowników – to tylko niektóre z wniosków z najnowszych badań ekonomicznych.
Liczba robotów w fabrykach wpływa na wyniki wyborów