Wywiady

Copyright by PAP
dr Mirosław Duda
(c) PAP/DPA NIemiecki Urząd Pracy
(CC By NC SA nsikander28)
Dr hab. Ryszard Bugaj
Prof. Urszula Sztanderska, specjalista rynku pracy
Dr Mark Pittaway, Open University
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich