Adam Gwiazda

Autor jest ekonomistą i politologiem, profesorem zwyczajnym i publicystą gospodarczym. Studiował w  Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Pracował  m.in. w Instytucie Ekonomicznym UMK w Toruniu i na stanowisku kierownika Zakładu Teorii Polityki w Uniwersytecie  Gdańskim i  Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz jako visiting professor w Uniwersytecie w Helsinkach i   w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Brnie. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych,  finansach międzynarodowych, analizie porównawczej systemów gospodarczych i  przemianach demograficznych współczesnego świata.  Opublikował 10 naukowych monografii  oraz  350  studiów i artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.