Alfred Bieć

Alfred Bieć

Dr hab. Alfred Bieć jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej. Jako pracownik Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH uruchomił pierwsze w Polsce badania koniunktury gospodarczej metodą testu. Opublikował pierwszą w Polsce monografię na temat funkcjonowania rejestrów kredytowych.

Prezes, wiceprezes, dyrektor generalny w instytucjach finansowych w Polsce, w Nowym Jorku i w Toronto. W przeszłości przewodniczący i członek wielu rad nadzorczych.