Andrzej Dżuryk

Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Société Générale Oddział w Polsce, jest autorem publikacji z zakresu problematyki listów zastawnych, banków hipotecznych i stabilności finansowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bankowości. Wcześniej pracował w Citibanku Handlowym, ING Barings oraz Banku Gdańskim. Jest absolwentem zaawansowanego programu zarządzania strategicznego na INSEAD. Laureat VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych. Ukończył z wyróżnieniem: Wydział Ekonomii i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańską Akademię Bankową. Jest honorowym obywatelem South Bend, w stanie Indiana w USA