Andrzej Godlewski

Andrzej Godlewski (1970-2019) był współpracownikiem Obserwatora Finansowego przez kilka lat, specjalizował się w rynku niemieckim i polityce europejskiej. W przeszłości pełnił funkcję redaktora naczelnego w TVP1 odpowiedzialnego za publicystykę.