Anna Dobrzańska

Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem Wydziału Sieci Bezpieczeństwa Finansowego Departamentu  Stabilności Finansowej NBP.