Dominik Smyrgała

Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas, kierownik studium podyplomowego Bezpieczeństwo energetyczne: państwo, samorząd, biznes.

Jest zastępcą redaktora naczelnego półrocznika naukowego Securitologia. Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, polityki gospodarczej oraz stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej i na Bałkanach.