Grzegorz Hansen

Grzegorz Hansen od 20 lat jest związany z sektorem bankowym. Pracował w programie Funduszu Hipotecznego, IBP Banku, ING Bank, BOŚ Banku. Od 2009 r. jest dyrektorem ds. strategii i rozwoju w departamencie bankowości transakcyjnej mBanku.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych (filozofia) Uniwersytetu Warszawskiego.