Jacek Lipiec

Dr inż. Jacek Lipiec jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów, jak ład przedsiębiorstwa rodzinnego oraz zrównoważone (zielone) finanse.