Janusz Chojna

Kierownik zespołu handlu zagranicznego w Polskim Instytucie Ekonomicznym