Kamil Wierus

Ekspert ekonomiczny w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP. Zajmuje się gospodarkami krajów Unii Europejskiej. Interesuje się tematyką produktywności przedsiębiorstw, rynkami pracy i produktów oraz sektorem publicznym.

test