Kamila Kuziemska-Pawlak

Dr Kamila Kuziemska-Pawlak jest ekspertem ekonomicznym w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP oraz adiunktem w Katedrze Makroekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania naukowe obejmują: rachunek obrotów bieżących, międzynarodowe przepływy kapitałowe oraz kurs walutowy.