Karol Szafranek

Ekonomista w Departamencie Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, doktorant Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jego zainteresowania naukowe obejmują analizowanie i prognozowanie inflacji, modelowanie zależności na rynkach surowcowych i finansowych oraz łączenie wykorzystania metod ekonometrycznych i uczenia maszynowego w ekonomii.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jego prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.