Katarzyna Kozłowska

7.kozłowska-2

Interesuje się wszystkim, co dotyczy gospodarki Stanów Zjednoczonych i jej przełożenia na inne rynki świata. Jest autorką doskonałych przeglądów zagranicznych blogów ekonomicznych, w których własne wnioski celnie łączy z ideami prezentowanymi przez największych światowych ekonomistów, z którymi przeprowadza także wywiady.

Zaczynała pracę w Fakcie, była zastępcą redaktora naczelnego Super Expressu, w którym utworzyła dział „Opinie”, przez dwa lata współzarządzała  tygodnikiem Wprost, była wydawcą i komentatorem dziennika Polska. Dziś jest współwłaścicielką wydawnictwa – publikuje książki z dziedziny ekonomii.