Łukasz Czernicki

Łukasz Czernicki  jest ekonomistą; finalizuje rozprawę doktorską na Uniwersytecie w Poczdamie; od kilku lat zajmuje się przede wszystkim tematem wpływu nowych technologii na sektor finansowy.

Dla Obserwator przygotowuje m.in. cykliczny przegląd danych pn.: Oko na gospodarkę.