Magdalena Olczak

Magdalena-Olczak

Jest doktorantką w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w funduszach venture capital i rozwoju start-upów. Bada również wpływ nowych technologii na gospodarkę.

Jest współautorką wielu publikacji naukowych dotyczących startupów, w tym raportu Startup Poland „Polskie Startupy, raport 2015”, współpracuje z NCBiR. Rozwija grupę promującą kobiety w branży startupów.

Wcześniej pracowała jako dziennikarka ekonomiczna m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Gazecie Wyborczej.