Marcin Humanicki

Ekspert ekonomiczny w Departamencie Analiz Ekonomicznych (Wydział Prognoz i Projekcji) Narodowego Banku Polskiego. Zajmuje się przygotowywaniem analiz i prognoz bilansu płatniczego Polski z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego NECMOD. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Obecnie odbywa studia doktoranckie w SGH. Do jego zainteresowań naukowych należy m.in. badanie skutków napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej.