Marcin Olbrycht

Autor jest absolwentem SGH, pracownikiem sektora publicznego z wieloletnim doświadczeniem w projektach w różnych sektorach, w tym w instytucjach naukowo-badawczych oraz finansujących innowacje. Pracował m.in. przy następujących przedsięwzięciach z zakresu B+R: Program Innotech (NCBR), projekty naukowo-badawcze (Przemysłowy Instytut Motoryzacji – Pimot) oraz ostatnio Wspólny Bilet w transporcie kolejowym (I etap projektu Min. Infrastruktury i Budownictwa oraz spółek kolejowych z grupy PKP i Przewozy Regionalne). Naukowo zajmuje się analizą wpływu polityki pieniężnej na sektor MŚP.