Dziś w Obserwatorze

Marian Szołucha

Redaktor naczelny serwisu Obserwatorfinansowy.pl

Dr Marian Szołucha jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2011 r. obronił doktorat w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wykłada w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jest autorem lub współautorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych; członek New York Academy of Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zasiada w Komitecie Ekonomicznym Forum dla Wolności i Rozwoju. Przez wiele lat pełnił funkcję Członka Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie. Był ekspertem wielu podmiotów prywatnych, publicznych i pozarządowych, w Polsce i za granicą.

Był zastępcą redaktora naczelnego i szefem działu Gospodarka kwartalnika Myśl.pl, dyrektorem biura Związku Pracodawców Mediów Publicznych, starszym specjalistą w biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, sekretarzem rady nadzorczej Radia Koszalin i rzecznikiem prasowym Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

test