Michał Antoszewski

Absolwent studiów licencjackich oraz studiów magisterskich na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był członkiem Studenckiego Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych. Obecnie jest związany z Instytutem Studiów Ekonomiczno – Społecznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują wahania koniunkturalne, politykę pieniężną, procesy inflacyjne, ekonomię środowiska, a także modelowanie i prognozowanie makroekonomiczne.

W Obserwatorze Finansowym zajmuje się m.in. konstrukcją zegara koniunktury – syntetycznego miernika fazy cyklu koniunkturalnego. Zegar podlega cokwartalnej rewizji, jest na bieżąco udoskonalany.