Michał Brzoza-Brzezina

Dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, zastępca dyrektora Departamentu Badań Ekonomicznych NBP oraz profesor w Katedrze Ekonomii Ilościowej SGH. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu ekonomii monetarnej i polityki pieniężnej, jest autorem licznych opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

test