Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych. Od 2010 r. związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim, obecnie w Departamencie Stabilności Finansowej.

Autorka książki „ Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęconej problematyce systemowego ryzyka finansowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania.

Autorka prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych m.in. międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych oraz stabilności finansowej i gospodarczej.

Od 2017 r. współpracuje z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.