Mirosława Kaczmarek

dr hab. Mirosława Kaczmarek  jest prof. nadz. UEP w Katedrze Badań Rynku i Usług.  Jej działalność naukowo-badawcza  koncentruje się na  zachowaniach konsumentów na rynku usług bankowości internetowej i mobilnej oraz zastosowaniu metod statystycznej analizy wielowymiarowej w analizie tych zachowań. Ponadto  zajmuje się  problematyką  pomiaru jakości użytkowej serwisów internetowych i aplikacji mobilnych banków  oraz realizuje badania ilościowe i jakościowe w tym  obszarze.

test