Społecznie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne

Infografika pochodzi z artykułu Grażyny Śleszyńskiej ESG – od mało znaczącego ozdobnika do siły napędowej biznesu.