Infografika Gospodarcze konsekwencje rozpadu Unii Europejskiej

05.10.2020

Grafika pochodzi z artykułu Gabriela Felbermayra, Jasmin Gröschl i Ingi Heiland Złożona Europa: obliczanie kosztów dezintegracji.


Tagi