Infografika PKB per capita według parytetu siły nabywczej w relacji do dochodu w USA

13.10.2021

Grafika pochodzi z artykułu Krzysztofa Kutwy Koniec kapitalizmu jaki znamy?


Tagi