Płatności z funduszu Next Generation EU w formie grantów i gwarancji

Obserwator Finansowy

Infografika ilustruje szacunki alokacji grantów i gwarancji z funduszu Next Generation EU, opracowane przez Zsolta Darvasa z instytutu Bruegel i opisane w artykule Next Generation EU payments across countries and years. Fundusz NGEU ma dysponować środkami w wysokości 750 mld euro, z czego 390 mld euro w formie dotacji i 360 mld euro w formie pożyczek.