Infografika Przegląd literatury nt. wpływu polityki publicznej na współczynnik Giniego

23.07.2021

Grafika pochodzi z artykułu Nikodema Szewczyka Pandemia pogłębiła nierówności w wielu wymiarach.


Tagi