Wideo

Koszty i korzyści wejścia do strefy euro

Nie ma dziś jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy przeważają korzyści, czy też koszty związane z przystąpieniem Polski do strefy euro – uważa prof. Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP.

29.09.2014

Tagi