Autor: Milena Harzyńska

Reporterka TV, autorka materiałów video w Obserwatorze Finansowym

Świat potrzebuje inwestycji w paliwa kopalne bardziej niż w OZE

Odnawialne źródła energii są efektowne, ale wciąż za mało efektywne. W światowej strategii energetycznej główną rolę wciąż będą odgrywać źródła konwencjonalne. Polska powinna więc skupić się na modernizacji infrastruktury wydobywczej i sieci dystrybucji węgla. Właśnie na to powinno zostać skierowane wsparcie budżetowe - podkreśla Jan Cipiur.

realizacja i montaż: Milena Harzyńska; zdjęcia: Marek Kliś


Tagi


Artykuły powiązane

Świat ciągle subsydiuje paliwa kopalne

Kategoria: Trendy gospodarcze
Coraz więcej państw wprowadza zieloną transformację, a jednocześnie wiele z nich przeznacza miliardy dolarów na subsydiowanie paliw kopalnych. Opóźnia to odchodzenie od węglowodorów i zaburza mechanizmy konkurencji rynkowej, choć często jest potrzebne ze względów społecznych.
Świat ciągle subsydiuje paliwa kopalne

Nobel z ekonomii - blaski i cienie badań empirycznych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przewrót empiryczny zapoczątkował erę wnioskowania przyczynowego, które skupia się na dowodach. Dodatkowo, zwiększył wiarygodność ekonomistów w oczach społeczeństwa, ponieważ zbliżył ich do realnych problemów ludzi. Również ekonomia uprawiana w Polsce powinna podążać w tym kierunku.
Nobel z ekonomii - blaski i cienie badań empirycznych

Paradoks niemieckiej produktywności

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pomimo ogromnych wysiłków w zakresie cyfryzacji, gospodarka niemiecka doświadczyła znacznego spowolnienia wzrostu produktywności. Znaczna część tej tendencji jest wynikiem połączenia dobrych wyników rynku pracy ze strukturalnym przesunięciem w kierunku usług w gospodarce niemieckiej.
Paradoks niemieckiej produktywności