Autor: Milena Harzyńska

Reporterka TV, autorka materiałów video w Obserwatorze Finansowym

Wideo Wsparcie finansowe będzie głównie dla dużych klastrów

W nowej perspektywie budżetowej klastry w Polsce dostaną podobne pieniądze, ale zasady ich dystrybucji zmienią się radykalnie. Finansowane będą wyłącznie konkretne projekty, a nie bieżąca działalność klastra jako takiego. Największy strumień pieniędzy ma popłynąć do dużych klastrów, które stają się głównym narzędziem realizowania polityki podnoszenia konkurencyjności Unii Europejskiej.

30.09.2013

Tagi

Powiązane materiały