Autor: Milena Harzyńska

Reporterka TV, autorka materiałów video w Obserwatorze Finansowym

Wideo Zaleska: Unia rynków kapitałowych nie zastąpi bolesnych reform

Utworzenie unii rynków kapitałowych to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. Projekt jest silnie wspierany przez Europejski Bank Centralny, który widzi w unii kapitałowej szansę na poprawę bezpieczeństwa systemu finansowego i potencjał do finansowania wzrostu.
Zdaniem profesor Małgorzaty Zaleskiej – Unia Rynków Kapitałowych nie zastąpi bolesnych reform, bez których nie da się uzdrowić strefy euro. Stworzenie Unii Rynków Kapitałowych może wzmocnić pozycję największych parkietów europejskich. Należy zadbać o to, by nasz parkiet nie został zmarginalizowany.

01.07.2015

Tagi

Powiązane materiały