Oko na gospodarkę

    • Oko na gospodarkę

      Oko na gospodarkę

    • Oko na gospodarkę to autorska rubryka Obserwatora Finansowego, w której co tydzień publikujemy infografikę podsumowującą ważne bieżące date dotyczące Polski i świata.

internet szerokopasmowy a PKB
Opodatkowanie na rzecz środowiska w kr. UE
7.03Oczekiwana długość dalszego życia w latach
Aktywność w gospodarce UE
OKO_Chiny_USA_Wojan Celn_Eskalacja_Kto zyskije
Wysokość płacy min. w porównaniu ze śr. w gospodarce
Światowi liderzy kreatywnej gosp.w 2015 r.
Wykorzystanie robotów i druku 3d w kr. europejskich
24.01_oko Elektr. samochody w świecie
17.01_oko (1)
test