Oko na gospodarkę

    • Oko na gospodarkę

      Oko na gospodarkę

    • Oko na gospodarkę to autorska rubryka Obserwatora Finansowego, w której co tydzień publikujemy infografikę podsumowującą ważne bieżące date dotyczące Polski i świata.

Światowi liderzy kreatywnej gosp.w 2015 r.
Wykorzystanie robotów i druku 3d w kr. europejskich
24.01_oko Elektr. samochody w świecie
17.01_oko (1)
Udział osób 65+ w relacji do młodszych
Szkolenia_udzial pracownikow_Europa_rozne kraje_2007_2016_oko
Praca_dni wolne_OECD_oko
Zywnosc_koszty_udzial w wydatkach konsumentow_oko_22.12
13.12_oko (4)
UE_Internet_zakupy_on-line_2007_2017_oko
test