Wyniki wyszukiwania dla wybranego tagu: łańcuchy dostaw

Pandemia ujawniła wagę powiązań w gospodarce

Pandemia ujawniła wagę powiązań w gospodarce

Silni w biznesie będą jeszcze silniejszymi

Silni w biznesie będą jeszcze silniejszymi

Przedsiębiorstwa międzynarodowe odporniejsze na COVID-19

Przedsiębiorstwa międzynarodowe odporniejsze na COVID-19

Globalne powiązania i odporność przedsiębiorstw na wstrząsy po COVID-19

Globalne powiązania i odporność przedsiębiorstw na wstrząsy po COVID-19

Globalizacja i spadek marż w Polsce

Globalizacja i spadek marż w Polsce

Globalne łańcuchy wartości zamienią się w regionalne

Globalne łańcuchy wartości zamienią się w regionalne

Załamanie polskiego eksportu w czasie pandemii

Załamanie polskiego eksportu w czasie pandemii

Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Łańcuchy dostaw just-in-time po kryzysie COVID-19

Łańcuchy dostaw just-in-time po kryzysie COVID-19

Odległości i fazy produkcji na świecie

Odległości i fazy produkcji na świecie