Wyniki wyszukiwania dla wybranego tagu: Polska PKB

W 2017 roku agencje ratingowe będą patrzeć na deficyt

W 2017 roku agencje ratingowe będą patrzeć na deficyt

Pierwszego progu już nie ma, ale drugi się zbliża

Pierwszego progu już nie ma, ale drugi się zbliża

MR obniża prognozę wzrostu PKB w 2016 r. do 3,5 proc.

MR obniża prognozę wzrostu PKB w 2016 r. do 3,5 proc.

Brexit może kosztować Polskę 0,2-0,5 pkt proc. PKB

Brexit może kosztować Polskę 0,2-0,5 pkt proc. PKB

Optymistyczne prognozy, przy optymistycznych założeniach

Optymistyczne prognozy, przy optymistycznych założeniach

IE NBP: Inflacja dłużej będzie wracać do celu

IE NBP: Inflacja dłużej będzie wracać do celu

Rynki rozwijające się kichnęły, świat złapał katar

Rynki rozwijające się kichnęły, świat złapał katar

RPP: Inflacja pod kontrolą, PKB dużo szybciej nie urośnie

RPP: Inflacja pod kontrolą, PKB dużo szybciej nie urośnie

Na równowagę trzeba chuchać i dmuchać

Na równowagę trzeba chuchać i dmuchać

Aby doganiać Niemcy trzeba oszczędzać

Aby doganiać Niemcy trzeba oszczędzać