Wyniki wyszukiwania dla wybranego tagu: sharing economy

Europe’s car sharing cities of tomorrow

Europe’s car sharing cities of tomorrow

Prague targets Airbnb

Prague targets Airbnb

The economy of the future is leasing, not owning

The economy of the future is leasing, not owning

Gospodarka przyszłości to wypożyczanie, nie posiadanie

Gospodarka przyszłości to wypożyczanie, nie posiadanie

Niepewny wynik starcia starej gospodarki z nową

Niepewny wynik starcia starej gospodarki z nową

Niepewna przyszłość ekonomii dzielenia

Niepewna przyszłość ekonomii dzielenia

Polska powinna usunąć bariery przed gospodarką współpracy

Polska powinna usunąć bariery przed gospodarką współpracy

Rewolucję technologiczną napędzają konsumenci

Rewolucję technologiczną napędzają konsumenci

Biznes oparty na rozproszeniu

Biznes oparty na rozproszeniu