Greckie banki zaliczyły stres-testy

16.05.2018
Greckie banki najgorsze mają już za sobą, ale wciąż są obciążone zagrożonymi kredytami. Cztery systemowo ważne banki z łatwością przeszły test kapitalizacji w scenariuszu bazowym, ale uzyskały gorsze wyniki w scenariuszu niekorzystnym.


Europejski Bank Centralny (EBC), który sprawuje rolę nadzorcy bankowego strefy euro, opublikował wyniki testów warunków skrajnych dla czterech greckich banków „systemowo istotnych”. Testy warunków skrajnych zostały przeprowadzone dla National Bank of Greece (NBG), Alpha Banku, Eurobanku i Piraeus Banku. Ich celem było ustalenie, czy którykolwiek z banków wymaga kolejnej rundy rekapitalizacji (od 2010 roku przeprowadzono już trzy rekapitalizacje).

Banki z łatwością przeszły test kapitalizacji w scenariuszu bazowym, ale uzyskały gorsze wyniki w scenariuszu niekorzystnym, chociaż wszystkie przeszły również ten test. Najgorsze banki mają wprawdzie już za sobą, ale wciąż są obciążone kredytami zagrożonymi, których będą musiały się pozbyć, aby poprawić swoją kondycję finansową.

W ramach próby warunków skrajnych realizowanej w całej Unii Europejskiej w tym roku EBC wraz z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EBA) przeprowadzą testy warunków skrajnych dla 37 banków strefy euro (kontrolujących około 70 proc. całości aktywów bankowych w strefie euro). W Grecji testy przeprowadzone zostały wcześniej, tak, aby umożliwić identyfikację i rozwiązanie wszelkich problemów związanych z niedoborem kapitału dopóki państwo to jest wciąż objęte trzecim programem dostosowań gospodarczych (kończącym się w sierpniu) i dopóki wciąż może uzyskać dofinansowanie w ramach programu.

Greckie testy warunków skrajnych zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami stosowanymi w przypadku całej strefy euro i oparte były na bilansach banków na koniec 2017 roku.

Wyniki testu warunków skrajnych dla całej strefy euro powinny zostać opublikowane do 2 listopada 2018 roku. Celem ćwiczeń jest określenie odporności banków, a w szczególności ich zdolności do wytrzymania szoków i spełnienia wymogów kapitałowych strefy euro w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków makroekonomicznych.

Testy warunków skrajnych mierzą poziom współczynnika kapitału podstawowego CET 1 danego banku, który określa wielkość podstawowego kapitału własnego banku w stosunku do jego całkowitych aktywów ważonych ryzykiem, i który jest podstawowym wyznacznikiem kondycji finansowej banku. Organy regulacyjne wykorzystują tę miarę do oceny adekwatności kapitałowej banku.

Testy warunków skrajnych dla czterech banków greckich przeprowadzono w scenariuszu podstawowym, który zakłada średnie roczne tempo wzrostu realnego PKB w latach 2018‑2020 na poziomie 2,4 proc., oraz w scenariuszu niekorzystnym, który zakłada powrót do recesji w okresie 2018‑2019 oraz nieznaczny wzrost w 2020 roku.

W testach nie ustalono oficjalnych progów oznaczających pozytywny wynik testu, ale nieoficjalnie uznaje się za akceptowalny współczynnik kapitału podstawowego na poziomie 5,5 proc. lub wyższym w niekorzystnym scenariuszu wzrostu.

Wszystkie greckie banki osiągnęły ten poziom, osłabiając tym samym jedno z potencjalnych źródeł turbulencji w czasie, gdy kraj ten wchodzi w ostatnią fazę programu pomocy finansowej. Banki nie przekroczyły jednak wskazanego progu z dużym marginesem bezpieczeństwa.

W przypadku przyszłego spowolnienia gospodarczego banki straciłyby kapitał o wartości 15,5 mld euro.

Testy pokazują jednak, że w przypadku zaistnienia scenariusza niekorzystnego zagrożone byłoby 9 proc. kapitału regulacyjnego czterech badanych banków. Oznacza to, że w razie przyszłego spowolnienia gospodarczego banki straciłyby kapitał o wartości 15,5 mld euro. Odzwierciedla to wysoki poziom obciążenia banków kredytami zagrożonymi, które nadal negatywnie wpływają na grecki system bankowy i stanowią około połowy wszystkich pożyczek.

W ostatnich miesiącach banki zaczęły działać na rzecz rozwiązania tego problemu w bardziej zorganizowany sposób i pojawiły się plany sprzedaży sporej części takich pożyczek jeszcze w tym roku.

Testy warunków skrajnych nie mają charakteru egzaminu, który może zostać zdany lub oblany, ale mają raczej dostarczać informacje na potrzeby procesu przeglądu i oceny nadzorczej SREP. Rada nadzorcza EBC będzie uwzględniać te informacje oraz kilka innych czynników i będzie w przypadku każdego banku decydować czy konieczna jest rekapitalizacja. Nie jest jasne, kiedy te decyzje zostaną podjęte. Dla strefy euro jako całości wyznaczono rok 2019, jednak decyzja w sprawie banków greckich prawdopodobnie zapadnie wcześniej.

Trzy z czterech banków ogłosiły, że nie mają niedoborów kapitału i nie potrzebują planu kapitałowego. Piraeus Bank, który uzyskał najsłabsze wyniki w stres-testach, ogłosił, że ma już plan podniesienia kapitału.

4 maja, tuż przed publikacją wyników testów, rezygnację złożył szef banku NBG Leonidas Fragiadakis. Najwyraźniej z prezesem Fragiadakisem nie zgadzał się największy udziałowiec tego banku – posiadający 40 proc. udziałów  – Fundusz Stabilizacji Finansowej Grecji (Hellenic Financial Stability Fund). Chodziło zapewne o sprawę nieudanej sprzedaży działalności ubezpieczeniowej banku.

Wciąż spodziewamy się, że po zakończeniu bieżącego programu pomocowego Grecja będzie nadal podlegać szczególnym wymogom, biorąc pod uwagę fakt, że już zobowiązała się do wypełnienia szeregu celów fiskalnych po zakończeniu obecnego programu oraz że dalsza redukcja zadłużenia będzie powiązana z postępami w zakresie reform. Czyszczenie systemu bankowego w Grecji będzie kontynuowane po zakończeniu programów pomocy finansowej typu bail-out.

© [2018] The Economist Intelligence Unit Limited.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł opublikowany na licencji, tłumaczenie NBP. Oryginał w j. angielskim znajduje się w bazie www.viewswire.com


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły