Bankowość

Barney Frank, Ben Bernanke, Timothy Geithner - twórcy mitu
„Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030”, redakcja naukowa i przedmowa Jan Szambelańczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2010
Jean-Claude Trichet, prezes EBC
Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych
Andrzej Reich, doradca w Departamencie Systemu Finansowego NBP
(c) PAP/EPA/
(c) PAP/Jacek Turczyk/
„Hedge Funds,  An Analytic Perspective”, Andrew W. Lo, Princeton University Press
bankowosc
test