• KPMG

Francuskie inwestycje w Polsce utrzymują tempo

07.07.2014
Szacujemy, że po uwzględnieniu inwestycji pośrednich, faktyczna wartość inwestycji francuskich w Polsce sięga 103 mld zł, czyli może być nawet o 15 proc. wyższa niż ta oficjalnie raportowana – ocenia Bogusław Kowal, dyrektor French Desk w KPMG w Polsce, komentując raport podsumowujący 20 lat francuskich inwestycji nad Wisłą.
fr inw kpmg


Bogusław Kowal wylicza, że obecnie działa w Polsce blisko 1400 firm z kapitałem francuskim, które zatrudniają około 200 tys. osób.

Zwiększenie skali inwestycji w Polsce planuje 64 proc. francuskich inwestorów. 87 proc. przedsiębiorców jest zadowolonych z dotychczasowych efektów swoich inwestycji, a aż 97 proc. poleciłoby nasz kraj, jako miejsce do rozwoju biznesu firmom zagranicznym, nieobecnym jeszcze na naszym rynku.

Najlepiej ocenianym aspektem polskiej atrakcyjności inwestycyjnej jest sytuacja gospodarcza (87 proc. pozytywnych odpowiedzi), a obszary wymagające największych zmian to infrastruktura i sektor publiczny, gdzie głównymi problemami są brak przejrzystości przepisów (44 proc. negatywnych odpowiedzi) oraz stabilności systemu podatkowego i prawnego (31 proc.) – wynika z raportu Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP) i KPMG w Polsce.

Według oficjalnych statystyk Narodowego Banku Polskiego, Francja jest trzecim co do wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce. Od 2004 roku wartość skumulowanych inwestycji francuskich wzrosła dwuipółkrotnie, z 34,2 mld zł (8,4 mld euro) do 89,7 mld zł (21,9 mld euro).

Główne branże, w których inwestują francuskie firmy to:

Przetwórstwo przemysłowe – 28,4 mld zł (32 proc. ogólnej wartości francuskich BIZ w Polsce)

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów – 15,1 mld zł (17 proc.)

Informacja i komunikacja – 11,5 mld zł (13 proc.)

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 7,9 mld zł (9 proc.)

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 6,9 mld zł (8 proc.)

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 6,8 mld zł (8 proc.)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną – 5,8 mld zł (6 proc.)

Budownictwo – 2,7 mld zł (3 proc.)

Transport i gospodarka magazynowa – 2,0 mld zł (2 proc.).

 

Cały raport „20 lat inwestycji francuskich w Polsce” jest dostępny na stronie internetowej CCIFP i KPMG.

(km)

 


Tagi


Artykuły powiązane